Działania podejmowane przez Mniejszość Niemiecką na rzecz seniorów w województwie opolskim, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych czy złożony już do Urzędu Marszałkowskiego projekt „Opolski Senior”. Te tematy zdominowały konferencję prasową Mniejszości Niemieckiej, która odbyła się w czwartek 27 września w Bibliotece im J.v. Eichendorffa w Opolu.

Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszości Niemieckiej do Sejmiku z powiatu opolskiego podkreślali, że od lat prowadzą przemyślaną politykę senioralną. O zaangażowaniu w pomoc najbardziej doświadczonym mieszkańcom Opolszczyzny mówił lider KWW Mniejszość Niemiecka. „Stacje Caritas, które w latach 90-tych powstawały przy naszym udziale, od początku aktywnie służą wszystkim mieszkańcom. Mamy prężnie działające Towarzystwo Dobroczynne Niemców, które od lat wspiera ludzi będących w trudnej sytuacji”. Pomoc oferowana przez Towarzystwo tylko w 2017 roku trafiła niemal do 900 osób. Było to blisko pół miliona złotych.

Kandydaci podkreślali także wagę aktywizacji osób starszych. Docenieniu ich potencjału służył między innymi projekt realizowany przez Mniejszość „Tranzytowe miejsca pracy-import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”, który na bazie sprawdzonego austriackiego modelu, zaktywizował zawodowo i społecznie kilkadziesiąt osób 50+.”

Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej podkreślają, że efektywna może być jedynie przemyślana i długofalowa polityka senioralna oparta nie tylko na potrzebach osób starszych, ale także na potrzebach ich opiekunów. Przedstawiciele Mniejszości złożyli już do Urzędu Marszałkowskiego kolejny projekt – „Opolski Senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom”. „Wsparcia potrzebują nie tylko osoby potrzebujące opieki, zdane częstokroć na bliskich, sąsiadów ale również ich opiekunowie. Mamy takie sygnały społeczne i nie lekceważymy tego ważnego problemu” mówiła Beata Kubica.

„Jako lekarz stale dostrzegam potrzebę tworzenia miejsc tzw. „opieki wytchnieniowej”, czyli takiej, która pomoże odpocząć osobom stale opiekującym się swoimi bliskimi” podkreślał kandydat Mniejszości dr Aleksander Sachanbiński.

Podczas konferencji przedstawiono także przykłady dobrych praktyk współpracy opolskich samorządów i organizacji społecznych na rzecz osób starszych. Na przykład w Zakrzowie (gmina Polska Cerekiew) na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  powstał pierwszy w województwie opolskim ośrodek geriatryczny „Pensjonat Seniora”. To właśnie partnerstwa stwarzają szersze możliwości systematycznej pomocy osobom starszym. Osobom, które dzięki swojemu  doświadczeniu kształtują społeczności lokalne.