Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka zaprezentował kampanię informacyjną wspierającą kandydatów KWW Mniejszość Niemiecka pt. „Znamy się na dobrej robocie nie od dziś”. W ramach kampanii w 12 miejscach województwa opolskiego staną 4 rodzaje bilbordów informujących o działaniach podejmowanych przez instytucje związane z TSKN oraz samorządy, których przedstawiciele zostali wybrani z list KWW Mniejszość Niemiecka. Bilbordy hasłem „Wybierz mądrze” zachęcają mieszkańców do oddania głosu na kandydatów KWW Mniejszość Niemiecka w nadchodzących wyborach samorządowych jednocześnie wskazując na pracę wykonaną przez okres ostatniej kadencji samorządowej.

W terenie pojawiły się bilbordy z napisami „Znamy się na pomaganiu a nie na robieniu bilbordów”, „Znamy się na drogach a nie na robieniu bilbordów”, „Znamy się na biznesie a nie na robieniu bilbordów” oraz „Znamy się na językach a nie na robieniu bilbordów”. Bilbordy zawierają dane informujące o liczbie dzieci uczących się języka niemieckiego (ponad 32 000), informację o przykładzie gminy Chrząstowice gdzie wykonano konkretną ilość dróg w ostatnich 4 latach, wsparciu które Niemieckie Towarzystwo Dobroczynne rocznie przekazuje na rzecz potrzebujących i osób starszych, a także wsparciu dla biznesu przekazywanym przez Fundację Rozwoju Śląska.

W ostatnich czterech latach samorządowcy wybrani z list KWW Mniejszość Niemiecka udowodnili, że wysokie kompetencje wraz z ciężką pracą to pojęcia bardzo im bliskie. Sukces nie jest bowiem możliwy bez ciężkiej pracy i kompetencji, które pozwalają dać tej pracy oczekiwane efekty. Dzięki temu, że centrala KWW Mniejszość Niemiecka nie jest w Warszawie ani w Berlinie, ale tutaj, w regionie, kandydaci wiedzą, co dla ludzi wśród których pracują jest najważniejsze. Samorządowcy Mniejszości Niemieckiej potrafią mądrze i w sposób umiejętny wykorzystać nasze kontakty w stolicach obu ważnych europejskich krajów (Polski i Niemiec) na rzecz dalszego rozwoju regionu. To dzięki aktywności posła na Sejm Ryszarda Galli w Warszawie i przedstawicieli biorących czynny udział w międzynarodowych organizacjach zrzeszających mniejszości, do regionu trafiają rokrocznie środki finansowe, dzięki którym dzieci mogą się uczyć języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach, odbywają się setki projektów, zajęć pozalekcyjnych, prowadzone są niemieckojęzyczne szkółki piłkarskie.

 

 

 

 

 

Do bilbordu o drogach:

Kontynuowaliśmy również dobrą robotę na polu infrastrukturalnym, modernizując i budując wiele kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Dzięki naszym staraniom i wzorowej współpracy regionalnej na każdym poziomie samorządowym udało się m.in. przeprowadzić następujące projekty:

 • rozbudowa drogi powiatowej Strzelce Opolskie – Krasiejów wraz z budową mostu
 • budowa drogi łączącej sołectwa Suchy Bór i Chrząstowice
 • remonty i asfaltowanie dróg na terenie gminy Turawa (koszt ok. 5 mln zł), w tym budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada (491 tys. zł)
 • przebudowa drogi powiatowej Jaryszów – Zimna Wódka
 • modernizacja 12 ulic w mieście Gorzów Śląski
 • przebudowa dróg gminnych i dróg transportu rolnego w gminie Radłów
 • remonty dróg w Kolonowskiem i w Jemielnicy
 • inwestycje drogowe o wartości 5 milionów złotych w gminie Krapkowice
 • remont drogi powiatowej Wołczyn – Murów oraz odbudowa drogi powiatowej Stroszowice – Sarny małe – Gracze – Góra – Rogi w miejscowości Gracze
 • podjęcie działań w celu budowy ronda w Komprachcicach,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Kup
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno – Łowoszów
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień
 • remont drogi wojewódzkiej na odcinku Kielcza – Żędowice.

Naszym wielkim sukcesem było wybudowanie obwodnicy Czarnowąs. Obwodnica ta była najbardziej kapitałochłonnym zadaniem wykonanym przez województwo opolskie. Koszt inwestycji wynosił bowiem ponad 118 milionów złotych. Była ona jednak niezbędna, a od momentu otwarcia obwodnicy widać, że trud ten bardzo się opłacał, bo płynność ruchu na przejściu przez miejscowości Borki, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały i Wróblin znacznie się poprawiła. Poprawiła się również dostępność do Elektrowni Opole, na czym korzystają firmy, które ulokowały swoje zakłady wokół elektrowni. Rozbudowaliśmy również drogę wojewódzką 463, z obiektem mostowym w Kolonowskiem, oraz czuwaliśmy nad budową wiaduktu nad linią PKP w Strzelcach Opolskich i budową odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w tym mieście. Obok inwestycji w drogi i infrastrukturę drogową inwestowaliśmy również w kolej. W tym kontekście w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 dzięki działaniom koalicji zamówiono pięć sztuk nowych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla projektu pod nazwą „Opolskie mobilne! – Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”.


Do bilbordu o językach

Dzięki obecności w województwie opolskim mniejszości niemieckiej tylko w roku szkolnym 2017/ 2018 w 156 placówkach przedszkolnych, 237 szkołach podstawowych i 61 gimnazjach województwa łącznie 32 713 dzieci uczyło się niemieckiego jako języka mniejszości. Dodając do tego fakt, iż dzieci w regionie od przedszkola uczą się jako pierwszego języka obcego języka angielskiego, można śmiało stwierdzić, że jesteśmy regionem, w którym najintensywniej propaguje się naukę języków.

Dzięki samorządowi województwa we współpracy z Konsulatem Niemiec w Opolu kontynuowano program doradztwa metodycznego „Niwki” dla nauczycieli języka niemieckiego. W ramach tego działania odbywają się niezliczone seminaria i szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli.

Wielkim sukcesem była realizacja idei Miro Deutsche Fußballschule, aktywizująca młodych kandydatów „na gwiazdy” futbolu. Inicjatywa ta wspiera aktywność fizyczną dzieci z woj. opolskiego, dając im możliwość sportowego rozwoju przy współpracy z najlepszymi fachowcami. Dzieci rozwijają tu swoje umiejętności piłkarskie, a jednocześnie kompetencje językowe w języku niemieckim, co umożliwia efektywne przenoszenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim jako jednym z żywych języków tego regionu na przyszłe pokolenia. Szkółki funkcjonują już w 13 miejscach województwa, a łącznie trenuje już, ucząc się przy tym języka, ponad pół tysiąca dzieci.

Do bilbordu o biznesie

W tej kadencji wspólnie z partnerami koalicyjnymi zainicjowaliśmy zmianę planu zagospodarowania województwa opolskiego, przystosowując go do aktualnych wyzwań rozwoju przestrzennego. Zmiana planu ma zagwarantować Śląskowi Opolskiemu długoterminowy rozwój. Mając to na uwadze, zweryfikowaliśmy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Ukierunkowanie naszego województwa na gospodarkę i przedsiębiorczość umożliwiło – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego do 2020 roku w obszarze Osi Strategicznej Interwencji Depopulacja – podpisanie ponad 200 umów na realizację kolejnych projektów, z których ponad 100 jest skierowanych do przedsiębiorców. Projekty te mają na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, nawiązanie współpracy biznesowej oraz wdrażanie nowych produktów. Wartość zrealizowanych i rozpoczętych projektów wynosi prawie 900 milionów złotych.

Dzięki programowi pożyczkowemu Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2014–2017 udzielono pożyczek na 1041 projektów na łączna kwotę 192 183 992,55 zł.

Dzięki samorządowcom startującym z poparcia KWW MN w mijającej kadencji skutecznie przyciągaliśmy kolejnych inwestorów z niemieckim kapitałem. Znakomitym tego przykładem jest dynamiczny rozwój strefy gospodarczej znajdującej się przy autostradzie A4 w gminie Ujazd, która w minionych latach zamieniła się w wielki plac budowy, a przeprowadzone tam inwestycje dały nowe miejsca zatrudnienia setkom osób z regionu i nie tylko. Innym przykładem skutecznego przyciągania inwestorów do naszego regionu jest gmina Krapkowice. Odpowiedzialna i mądra polityka burmistrza przyciągnęła inwestorów do strefy gospodarczej przy autostradzie A4 w rejonie Dąbrówki Górnej, czego przykładem jest działająca w branży transportu i logistyki firma Piomar. Ponadto, co warto podkreślić, w samym Opolu pojawiło się kilka firm, których właściciele mówią wprost, iż powodem wyboru Opola jako siedziby ich biznesu były i są kompetencje językowe i kulturowe mieszkańców tego regionu i fakt zamieszkiwania tutaj mniejszości niemieckiej. Przyczyniło się to do znacznego spadku bezrobocia oraz do rozwoju gospodarczego całego województwa.

Aktywność w tym obszarze Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – jednostki samorządu województwa opolskiego – jest nie do przecenienia. Dzięki współodpowiedzialności za zarządzanie regionem współdziałamy w tej dziedzinie na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.

Do bilbordu o pomaganiu

Dzięki działalności Niemieckiego Towarzystwa Dobroczynnego tylko w roku 2017 wsparciem w niżej wymienionym zakresie objętych zostało:

 • pomoc socjalna – 522 osób – 270 900 zł
 • wczasy rehabilitacyjne – 184 osoby – 163 760 zł
 • pomoc w zakupie leków – 110 osób – 22 000 zł
 • pomoc w trudnych sytuacjach losowych – 46 osób – 30 100 zł.

Mniejszość niemiecka wraz z partnerami zrealizowała w latach 2013–2015 projekt „Tranzytowe miejsca pracy – import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”. Celem projektu była implementacja rozwiązań austriackich w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku 50+. W ramach projektu wykształcono 41 osób w wieku 50+, które pracując jako animatorzy osób starszych, działały na rzecz innych seniorów z województwa opolskiego w zakresie opieki oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej. Animatorzy zorganizowali szereg spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych i sportowych dla seniorów. Część z animatorów znalazła pracę, część z nich na własną rękę dalej prowadzi zajęcia dla seniorów, a także dzieci.

Gmina Polska Cerekiew uruchomiła na terenie GOSiR w Zakrzowie pierwszy w województwie opolskim specjalistyczny ośrodek geriatryczny „Pensjonat Seniora”. Gmina Komprachcice przeprowadziła modernizację Klubu Seniora w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. Gmina Chrząstowice zaktywizowała działalność senioralną oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy. Stowarzyszenia sięgają po środki zewnętrzne, a gmina udziela na ten cel nieoprocentowanej pożyczki.