Krapkowice 1 maja 2018 r.

OŚWIADCZENIE

dot. nadania rondu nazwy im. prof. Władysława Bartoszewskiego

My Radni Rady Miejskiej w Krapkowicach reprezentujący Mniejszość Niemiecką doceniamy i docenialiśmy zasługi prof. Władysława Bartoszewskiego dla rozwoju demokracji w naszym kraju, dla polsko-niemieckiego oraz polsko-żydowskiego pojednania. Od momentu pojawienia się wśród propozycji patronów ronda postaci prof. Władysława Bartoszewskiego konsekwentnie podkreślaliśmy, że postać prof. Bartoszewskiego jest dla nas symboliczna i nie wzbudza żadnych kontrowersji. Wątpliwości nasze budziło samo miejsce, które nie jest zarządzane przez samorząd gminy Krapkowice. Z powodu zgłoszenia przez radnych wielu nazw dla ronda przy skrzyżowaniu dróg DK 45 oraz DW 409 na sesji w lutym br. postanowiono, że zbierze się wspólna komisja radnych i wybierze jedną najlepszą nazwę, aby później na sesji przyjąć tę propozycję przez aklamację, gdyż postać prof. Władysława Bartoszewskiego na to zasługuje. Takiej komisji nie zwołano, nie dano nam szansy ustalenia najlepszych nazw nie tylko dla ww. ronda ale i innych miejsc w Krapkowicach, dlatego zagłosowaliśmy przeciw nadaniu nazwy im. prof. Władysława Bartoszewskiego, protestując w ten sposób przeciwko trybowi podejmowania uchwał.

Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że sprzeciwiając się nadaniu dla ronda nazwy imienia profesora Bartoszewskiego byliśmy oburzeni trybem podejmowania uchwały, a nie przeciwni osobie profesora Bartoszewskiego. Jesteśmy otwarci na dalsze konstruktywne rozmowy, które doprowadzą do godnego upamiętnienia prof. W. Bartoszewskiego.