Mniejszość Niemiecka ma swój Klub w Radzie Miasta Opola! Nowy klub radnych nazywa się Mniejszość Niemiecka – dla Samorządu. Gambiec Marcin został przewodniczącym, pozostały skład klubu to: Jan Damboń z Winowa, Piotr Los z Wrzosek oraz Renata Wilk i Marek Kinder z Czarnowąs oraz Engelbert Słowik z Krzanowic.

Czytaj więcej na ten temat:

http://opole.wyborcza.pl/opole/51,35086,21388009.html?i=0

http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/wieksze-opole-radni-mn-i-dobrzenia-wielkiego-lacza-sily,11803937/

http://radio.opole.pl/100,187844,mniejszosc-niemiecka-stworzyla-swoj-klub-w-opols

 

Foto Gazeta Wyborcza