Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wniósł projekt uchwały w sprawie wycofania nowelizacji ustawy dekomunizacyjnej z Sejmu.
Przypominamy w propozycji zgłoszonej przez senatora J. Czerwińskiego znalazł się zapis „za inny ustrój totalitarny uważa się w szczególności faszyzm, nazizm niemiecki, nacjonalizm ukraiński i litewski, militaryzm pruski, rosyjski i niemiecki”. Strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych odniosła się do proponowanych zmian wydając oficjalne stanowisko, którą znajdą Państwo tutaj: http://skgd.pl/…/stanowiska-strony-mniejszosciowej-kwrimni…/

Przeczytaj więcej na ten temat:

http://www.rp.pl/Polityka/302159871-Koniec-wojny-o-pomniki.html

Foto: wikipedia