Opole, 27 stycznia 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie odwołania radnego miasta Opola Marcina Gambca z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Podczas 37 Sesji Rady Miasta Opola w dniu 26.01.2017 r., niespodziewanie odwołano radnego Miasta Opola Marcina Gambca, wybranego z listy mniejszości niemieckiej, z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Gambiec należy do grona radnych, którzy aktywnie uczestniczą w sesjach rady miasta i wykazuje się sporym zaangażowaniem również poza sesjami. Przez ostatnie dwa lata złożył 27 interpelacji, 117 wniosków, 24 zapytania, 75 zgłoszeń mieszkańców podczas dyżurów radnego. Wybór radnego Gambca na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej świadczy o dużym zaufaniu jakim obdarzyli go radni. Ponadto w ciągu dwóch lat nie wniesiono zastrzeżeń co do jego pracy. Pokazuje to z jakim poświęceniem radny Gambiec oddaje się swojej pracy i z jakim zaangażowaniem działa na rzecz mieszkańców.

Radny Gambiec nie boi się również podejmować trudnych tematów, niewygodnych dla rządzącej w mieście Opolu koalicji. Radny wezwał Radę Miasta Opola do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Rady Miasta Opola nr XXIV/416/16 z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Opola oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic (dalej jako Uchwała), a następnie skierował sprawę do sądu.

Ubolewamy, że w momencie kiedy rada powiększyła się o nowych radnych, w tym również o radnych z ramienia mniejszości niemieckiej, odwołuje się radnego Gambca z funkcji przewodniczącego komisji Rewizyjnej. Usunięcie Marcina Gambca z tej funkcji traktujemy jako poniesienie konsekwencji za odrębne zdanie od radnych w koalicji rządzącej. Po raz kolejny deklaracje ze strony włodarzy miasta Opola, mówiące o otwartości władz oraz przyjaznym klimacie sprzyjającym inicjatywom społecznym i rozwojowi wielokulturowości, okazują się jedynie pustymi słowami. Widzimy to zarówno w procesie powiększenia miasta Opola, w którym przede wszystkim nie uwzględniono głosu mieszkańców przyłączanych gmin, a także naruszono prawa mniejszości. Również wczorajsza decyzja rady pokazuje w jaki sposób traktuje się zaangażowanego w sprawy miasta Opola radnego mniejszości niemieckiej, który ma odwagę wytykać nieprawidłowości i sprawdzać poczynania władzy, z pełnym zaangażowaniem wypełniając swoje obowiązki jako radnego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.