W środę 18 stycznia Poseł Ryszard Galla jako Wiceprzewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz liczne grono samorządowców Mniejszości Niemieckiej wzięło udział w spotkaniu noworocznym Członków Stowarzyszenia z Księdzem Biskupem prof. dr hab. Andrzejem Czają, które odbyło się w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym w Głębinowie. Tradycja tych spotkań wpisała się już na stałe w kalendarz działalności Stowarzyszenia. W swym wystąpieniu Ks. Biskup nawiązał do Orędzia Papieża Franciszka wygłoszonego na 50. Światowy Dzień Pokoju „Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju”. Tylko pokój może zapewnić ludzkości prawdziwy postęp.