Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Województwa Opolskiego

żyjemy w czasie dynamicznych przeobrażeń. Ostatnie dwadzieścia pięć lat wolnej Polski, upadek muru berlińskiego czy wejście do Unii Europejskiej to fundamentalne zmiany dokonane w najnowszej historii. Jednocześnie wydarzenia na świecie, w Europie czy w Polsce stawiają przed nami nowe wyzwania. Zanieczyszczenie środowiska, konsekwencje globalizacji, bezrobocie, konflikty wojenne, problem imigrantów – to tylko niektóre z ważniejszych problemów współczesnego świata. Tego typu problemy stanowią jednak dla nas wyzwania, stawiają przed politykami kolejne możliwości do działań, kolejne szanse. Jedną z nich jest tworzenie lepszej, bardziej odpowiedzialnej polityki – polityki bez walki ukierunkowanej na wzajemne wyniszczenie dominujących sił politycznych, wreszcie polityki, której najistotniejszym postulatem powinna być odpowiedzialność za rozwój regionu i kraju oraz ścisłe współdziałanie ze społeczeństwem.

25 października wybierzemy nowy parlament. Posłowie i Senatorowie przez nas wybrani będą decydować o losie i kierunkach rozwoju Polski przez najbliższe 4 lata. Ważne abyśmy w tym wyborze wzięli aktywny udział i nie pozostawili go innym.

Począwszy od 1990 roku Mniejszość Niemiecka czynnie uczestniczy we wszystkich wyborach parlamentarnych i samorządowych w województwie opolskim i jest aktywnym uczestnikiem jego życia społecznego. Z wielką uwagą słuchamy mieszkańców naszego regionu i staramy się szybko reagować na ich potrzeby, podejmując wyzwania demokracji i wystawiając w kolejnych wyborach wartościowych kandydatów do odpowiedzialnej roli posła i senatora.

Jako obywatelski, regionalny i niepartyjny komitet wyborczy jesteśmy blisko naszych wyborców i ich problemów. Sprawy regionu i wyborców stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Nie wikłamy się w jałowe spory polityczne, typowe dla partii, a skupiamy się na dobrej robocie wykonywanej na co dzień dla naszych wyborców. Jesteśmy stąd – to nasze największe zobowiązanie. Słabość, nieskuteczność i bezideowość Platformy Obywatelskiej z jednej strony a nieobliczalność Prawa i Sprawiedliwości z drugiej strony powodują, iż jedyną autentyczną regionalną alternatywę stanowią Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka! Oburzająca walka głównych partii (PO i PiS) niszczy kraj i będą one ją prowadzić dalej. Mniejszość Niemiecka nie posiada centrali w Warszawie- naszą centralą są wasze domy! My jesteśmy blisko ludzkich spraw, blisko problemów które nurtują naszą społeczność, a których Warszawa często nie dostrzega albo dostrzec nie chce! To nasi Kandydaci stanowią prawdziwą alternatywę dla często skłóconych partii politycznych. Nie zmieniamy poglądów co 4 lata przed kolejnymi wyborami! Nasza lista to lista osób autentycznych w swym myśleniu i skutecznych w swym działaniu. Kandydaci Deutsche Minderheit na posłów i senatorów to ludzie, którzy niejednokrotnie udowodnili, że konsekwentną i wytrwałą „dobrą robotą” można zmieniać nasze otoczenie na lepsze!