Sehr geehrte Damen und Herren! Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo, 25 lat temu w dniu 4 lutego 1990 roku po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych wziął udział Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. To właśnie wtedy Henryk Kroll wziął udział w wyborach uzupełniających do Senatu. W I turze wygrał zdobywając ponad 84.000 głosów. II tury nie udało się już wprawdzie wygrać, ale liczba zdobytych wówczas głosów (ponad 124.000) stała się niepodważalnym dowodem na to, ze Niemcy tutaj są i chcą wziąć aktywną współodpowiedzialność za losy zamieszkiwanego przez nich regionu. I taka właśnie postawa- aktywnych gospodarzy i odpowiedzialnych obywateli przyświeca nam przez tych ostatnich 25 lat. W gminach, powiatach na poziomie wojewódzkim nasza obecność jest gwarantem racjonalnego dialogu, stabilności i rozwoju. Wójtowie Mniejszości Niemieckiej mimo zmieniających się okoliczności potrafią poprzez Dobrą robotę! Ciągle na nowo zdobywać zaufanie wyborców.

Wybory 25 października 2015r. stanowią kolejną okazję do zabrania głosu w sprawach dla nas ważnych! Mniejszość Niemiecka nie posiada Centrali w Warszawie- naszą centralą są wasze domy! My jesteśmy blisko ludzkich spraw, blisko problemów które nurtują naszą społeczność, a których Warszawa często nie dostrzega albo dostrzec nie chce! To nasi Kandydaci stanowią prawdziwą alternatywę dla często skłóconych partii politycznych. Nie zmieniamy podlądów co 4 lata jak idą wybory! Nasza lista to lista osób autentycznych w swym myśleniu i skutecznych w swym działaniu. Kandydaci Deutsche Minderheit na posłów i senatorów to ludzie, którzy niejednokrotnie udowodnili, że konsekwentną i wytrwałą DOBRĄ ROBOTĄ można zmieniać nasze otoczenie na lepsze! Dziś stoimy przed szansą aby to w przyszłości robić jeszcze lepiej- nie zmarnujmy tej szansy!. Słabość, nieskuteczność i bezideowość Platformy Obywatelskiej z jednej strony a nieobliczalność Prawa i Sprawiedliwości z drugiej strony powodują, iż jedyną autentyczną regionalną alternatywę Stanowią Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka!! Oburzająca walka głównych partii (PO i PiS) niszczy kraj i będą one ją prowadzić dalej. Musimy spróbować przynajmniej w ramach naszych możliwości chronić nasz region przed skutkami tej destrukcji. Tylko nasi Kandydaci gwarantują, ze faktycznie zajmą się regionem i ze rozwój naszej małej ojczyzny- Heimatu jest najważniejszy! Mamy realne szanse na conajmniej 2 posłów i na 2 senatorów. Warunek jest jeden – Każdy z nas niech uwierzy w sukces i stanie się jego emisariuszem. Aktywizujmy się nawzajem. Aktywizujmy każdego komu dobro regionu leży na sercu. Musimy od dzisiaj rozmawiać w domu, na ulicy i na spotkaniach o tym jak ważne są to wybory i jak wiele od nich zależy. Nie możemy tych decyzji zostawiać innym. 25 października postawmy na Dobrą Robotę! I nie zostawiajmy innym prawa do decydowania za nas!