W poniedziałek, 31 sierpnia, odbyły się w Mniejszości Niemieckiej gminy Polska Cerekiew „prawybory”, które wyłoniły kandydata na wójta w mających się odbyć 25 października przedterminowych wyborach. W wyborach tych Mniejszość Niemiecką reprezentować będzie Piotr Kanzy.

Przedterminowe wybory na wójta zostały ogłoszone po śmierci śp. wójt Krystyny Helbin, która władała gminą przez ostatnie 28 lat. Odbędą się one równolegle z parlamentarnymi – 25 października. W lokalu wyborczym ustawiona będzie w tym celu osobna urna oraz pracować będzie odrębna komisja wyborcza czuwająca nad przebiegiem tego głosowania.

W prawyborach zorganizowanych przez gminne struktury mniejszości niemieckiej udział wzięło 30 reprezentantów kół MN oraz radni gminni i powiatowi mniejszości niemieckiej z terenu gminy. W szranki stanęło dwoje kandydatów, rekomendowanych przez koła terenowe MN. W głosowaniu tajnym zwyciężył Piotr Kanzy.

Dziękuję serdecznie za okazane zaufanie i mam nadzieję, że na wynik wyborczy będziemy pracować jak jedna silna drużyna – na gorąco po ogłoszeniu wyników komentował Piotr Kanzy. – Chcę kontynuować dzieło i zadania, które rozpoczęła śp. pani wójt Helbin, a których nie udało się jej niestety dokończyć – dodał Kanzy.

Pan Piotr Kanzy (34 lata) pochodzi z Zakrzowa, ale od kilku lat z żoną mieszka w Polskiej Cerekwi. Z wykształcenia informatyk (mgr inż.), jest wieloletnim pracownikiem Urzędu Gminy Polska Cerekiew i był bliskim współpracownikiem zmarłej wójt. Zajmuje się promocją gminy, pozyskiwaniem środków unijnych oraz nadzorem nad działalnością Centrum Kultury. Po śmierci wójt Krystyny Helbin został desygnowany przez premier Ewę Kopacz na pełniącego obowiązki wójta do czasu wyborów.