Stanowisko Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim wobec zarządzonego przez Prezydenta RP na dzień
6 września 2015 roku referendum.

Jako obywatele polscy niemieckiego pochodzenia, podejmujemy od przełomu lat 1989/1990 wysiłek organizacyjny budowania społeczeństwa obywatelskiego. Z wielkim rozczarowaniem zatem przyjmujemy treść przygotowanych w pośpiechu i na potrzeby kampanii wyborczej pytań w referendum zaplanowanym na 6 września 2015r. Zgadzamy się w pełni z opinią prof. A. Zolla , iż konstytucja RP określa, że referendum powinno dotyczyć spraw ważnych dla państwa. Źle sformułowane pytania a co za tym idzie również forma referendum dewaluują demokrację parlamentarną. Kwestie istotne z punktu widzenia ustroju Państwa powinny być poprzedzone szeroką i rzeczową dyskusją. Rozstrzyganie w takich kwestiach jak Jednomandatowe Okręgi Wyborcze bez informacji o szczegółach tego systemu nie pozwala obywatelom na zajęcie świadomego stanowiska. Brak takiej wiedzy, tempo i forma planowanego referendum zniechęca do aktywności obywatelskiej. Jesteśmy rozczarowani faktem, iż Prezydent RP Bronisław Komorowski dla celów kampanii wyborczej wywołał temat, który w obliczu trwającej kampanii parlamentarnej nie ma najmniejszych szans na racjonalną i rzeczową dyskusję.

W obliczu zaistniałej sytuacji uważamy, iż nie oddanie głosu w zbliżającym się referendum będzie faktycznie głosem w obronie powagi porządku społecznego oraz oznaką sprzeciwu obywatelskiego wobec sposobu traktowania obywateli. Nie po to budowaliśmy i przez lata uczyliśmy się demokracji oddolnej aby teraz traktować ją instrumentalnie i przypadkowo. Z przykrością odnotowujemy, że Pan Prezydent Andrzej Duda wpisał się w ten sam nurt pozbywania się odpowiedzialności za decyzje polityczne przez parlament i rząd RP i równie krytycznie odnosimy się do propozycji referendum zaplanowanego na 25 października 2015r.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że w wyborach parlamentarnych 25 października należy bezdyskusyjnie wziąć udział w głosowaniu, gdyż są one rzeczywistym wyrazem woli wyborców w dojrzałej demokracji parlamentarnej.

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, 26 sierpnia 2015r.