Na ręce pełnomocnika finansowego wpłynęło w dniu dzisiejszym postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu dotyczące rozliczenia finansowego KWW Mniejszość Niemiecka złożonego w ramach przeprowadzonych wyborów samorządowych 2014. Wcześniej przeprowadzona kontrola  nie wykazała żadnych uchybień. Komisarz wyborczy postanowił przyjąć sprawozdanie finansowe nie mając żadnych zastrzeżeń.

Jak mówi Andrzej Klama, pełnomocnik finansowy: Przygotowanie sprawozdania finansowego kampanii KWW Mniejszość Niemiecka w wyborach samorządowych, wymagało stuprocentowego zaangażowania oraz koncentracji. Doświadczenia z poprzednich lat pozwoliły jednak, by cała praca poszła sprawnie.

Informacja ta cieszy nas niezmiernie. Tym bardziej, że pokazuje po raz kolejny dobrą robotę ludzi zaangażowanych i pracujących przy Komitecie, a także wszystkich działaczy aktywnie biorących udział w kampanii samorządowej.