Kontakt

Dane teleadresowe

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

ul. M. Konopnickiej 6

45-004 Opole

NIP 7543189749

REGON 381044752

tel/fax: +48 774021070

email: komitet@mniejszoscniemiecka.eu

Konto bankowe: 21 8884 0004 2001 0035 7218 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY KRAPKOWICE

Rafał Bartek Pełnomocnik wyborczy +48 504 890 585
Andrzej Klama Pełnomocnik finansowy +48 510 052 596
Joanna Hassa Rzeczniczka prasowa +48 690 585 505