znajdź na stronie...

Dieter Przewdzing

Dieter PRZEWDZING - kandydat na burmistrza Zdzieszowic

  Drodzy Mieszkañcy gminy Zdzieszowice!

Jako główny cel stawiam sobie pozyskanie środków unijnych na realizacje zadań gospodarczych gminy, w tym szczególnie na:
- rozpoczęcie i całkowite zakończenie budowy kanalizacji w Rozwadzy, Krepnej
- zakończenie budowy kąpieliska miejskiego z podgrzewaną wodą. Wartość tego zadania to 12 mln zł, z czego zamierzam pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 60% wartości zadania. Na dzień dzisiejszy uzyskałem dofinansowanie w wysokości 50% środków kwalifikowanych.

Na wykonanie kanalizacji wsi Oleszka, Jasiona i Januszkowice zamierzam uzyskać środki finansowe z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska. Zadanie to planowane jest do realizacji do roku 2013.
Po zakończeniu inwestycji w Januszkowicach będę starał się o modernizacje drogi 423 łącznie z chodnikami i skrzyżowaniami bezkolizyjnymi (ronda)

W dalszym ciągu będę czynił staranie o pozyskanie środków na rozwój bazy sportowej z funduszy "Blisko Boisko" programu "Orlik", i Programu "Rozwoju Bazy Sportowej". Ważnym dla mnie również zadaniem jest uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne oraz zwiększenie liczby mieszkań socjalnych. W dalszym ciągu będę czynił usilne starania o pozyskanie inwestorów wykorzystując posiadaną strefę inwestycyjną Borek, co zapewni miejsca pracy oraz dodatkowe środki do budżetu gminy.
Ważnym dla mnie celem będzie dalszy rozwój i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych oraz żłobka.
Nie zapomnę również o ludziach starszych , emerytach i rencistach. Dla nich zamierzam utworzyć nowe placówki na wzór domów dziennego pobytu.
To wszystko będzie możliwe, o ile mi zaufacie i otrzymam Wasze poparcie .

Liczę na Wasz głos!

Dieter PRZEWDZING
Wasz kandydat na burmistrza