Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Komisarza Wyborczego w Opolu I sprawozdanie Komitetu Wyborczego Mniejszość Niemiecka zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Tym samym ubiegłoroczna kampania wyborcza prowadzona przez nasz komitet została rozliczona i zamknięta. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za dobrą współpracę, wsparcie na każdym etapie działania komitetu. Szczególne podziękowania należą się pełnomocnikowi finansowemu panu Andrzejowi Klamie, który sprawnie tę kampanię rozliczył.