Przygotowania do wyborów idą pełną parą. KWW Mniejszość Niemiecka pracuje nie tylko nad kampanią wyborczą kandydatów. To również praca w terenie wielu zaangażowanych mieszkańców naszego województwa, którzy odpowiedzialnie podchodzą do tematu wyborów. Nieodzowną częścią przygotowań do wyborów jest zgłaszanie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych.

KWW Mniejszość Niemiecka zgłosiła

  1. 88 kandydatów do 40 komisji gminnych.
  2. 9 kandydatów do 7 komisji powiatowych
  3. 1 kandydata do komisji wojewódzkiej

Kilka z tych zgłoszeń dokonano jeszcze dzisiaj, w związku z brakiem chętnych kandydatów w niektórych komisjach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces rejestracji tych kandydatów, a także samym kandydatom.