Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Kultury Sejmiku Województwa Opolskiego, która odbyła się w Urzędzie Gminy w Turawie, wójt Waldemar Kampa zaprezentował informację dotyczącą rozwoju terenów rekreacyjno-sportowych oraz realizowanych w gminie Turawa imprez sportowych. Zachęcamy do lektury.

Niewątpliwie ważnym punktem w rozwoju terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Turawa była budowa kanalizacji oraz podjęte przez gminę działania mające na celu poprawę jakości i czystości wody w Jeziorze Średnim. Proces oczyszczania wody w jeziorze trwa od 2009r. kiedy zwodowano aerator oraz rozpoczęto wykonywać zabiegi biomanipulacyjne (czyli wpuszczanie do wody określonych gatunków ryb), które miały na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania ekosystemu wodnego jeziora. Obecnie, w związku z licznymi zabiegami poprawiającymi jakość wody stwierdzono nadmierny rozrost wywłócznika, który w minionym roku był mechanicznie usuwany. Taki sam proces dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, przy udziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczynamy w dniu dzisiejszym.

Kolejnym punktem rozwoju terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Średniego była budowa ciągów pieszych wraz z oświetleniem, publicznej toalety oraz boiska, które w znaczny sposób podniosły atrakcyjność turystyczną tego terenu. Ponadto na plaży zamontowano siłownię i plac zabaw dla dzieci co sprawia, że nad jeziorem można nie tylko odpocząć ale również aktywnie spędzić wolny czas. Dofinansowanie pozyskano z LGD Kraina Dinozaurów oraz RLGD Opolszczyzna.

W Turawie wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej w o powierzchni 1332 m2 z nawierzchnią ze sztucznej trawy, które umożliwia grę w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. Odbywają się tutaj zajęcia wychowania fizycznego oraz jest to miejsce popołudniowego spędzania wolnego czasu przez miejscową młodzież, dorosłych, a także miejsce do prowadzenia treningów przez lokalne kluby piłkarskie. Rozgrywane są tutaj również gminne eliminacje turnieju piłkarskiego „Memoriał Marka Procyszyna” oraz turnieje piłki nożnej gmin partnerskich gminy Turawa.

Ponadto w naszych miejscowościach corocznie powstają ogólnodostępne siłownie zewnętrzne. Docelowo każde sołectwo będzie miało na swoim terenie siłownię zewnętrzną. Na chwilę obecną zrealizowaliśmy tego typu siłownie w siedmiu z dwunastu sołectw, ponieważ objęliśmy tym przedsięwzięciem również Osiedle Zawada.

Tworzymy oraz unowocześniamy place zabaw i obiekty sportowe przy wszystkich szkołach oraz przedszkolach na terenie gminy Turawa.

Powoli dobiega końca budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Turawie. Jest to ważny punkt w rozwoju naszej gminy. Posiadając tak bogate zaplecze noclegowe, w postaci ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych nad Jeziorem Dużym, brakowało tylko hali sportowej, która dodatkowo będzie przyciągała sportowców i stanie się kolejnym atrybutem wpływającym na rozwój naszej gminy.

Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Lewin Brzeski, Gminą Łubniany, Gminą Prószków, Gminą Tranów Opolski, Gminą Tułowice, Gminą Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji projektu powstanie m.in. infrastruktura pieszo-rowerowa.

Nie można nie wspomnieć o obiektach sportowych, na których swoją działalność prowadzą drużyny z Turawy, Zawady, Ligoty Turawskiej, Bierdzan i Kotorza Małego zrzeszone w Gminnym Zrzeszeniu LZS. Dodatkowo posiadamy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży, gdzie na boiskach sportowych w Osowcu prowadzone są zajęcia dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, tworząc tzw. zaplecze sportowe dla klubów seniorskich. Corocznie gmina wspiera rozwój infrastruktury tych obiektów stwarzając możliwość prowadzenia rozgrywek i rozwoju talentu, a obiekt w Kotorzu Małym posiada pełnowymiarową bieżnię lekkoatletyczną stając się areną zmagań w czasie imprez sportowych i strażackich.

W bieżącym roku przy PSP w Ligocie Turawskiej powstał ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci z urządzeniami do nauki i zabawy.

W chwili obecnej trwa remont chodnika przy ul. Pływackiej nad Jeziorem Dużym -głównego ciągu komunikacyjnego prowadzącego do promenady spacerowej. Gmina jest również partnerem projektu „Herosi Przedsiębiorczości”, w którym dzięki głosowaniu mieszkańców można będzie utworzyć plac zabaw przy promenadzie spacerowej nad Jeziorem Dużym, warunkiem jest oczywiście uzyskanie odpowiedniej ilości głosów.

Dbając o bezpieczeństwo osób korzystających z Jeziora Średniego co roku tworzyliśmy miejsce przeznaczone do kąpieli zatrudniając na okres dwóch miesięcy ratowników WOPR. W tym roku, po zmianie przepisów również zatrudniliśmy ratowników tym razem w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

Gmina Turawa organizuje bądź jest współorganizatorem następujących imprez sportowych:

– Turniej tenisa stołowego szkół gminy Turawa organizowany jest przez gminę Turawa. W turnieju biorą udział dziewczęta i chłopcy uczęszczający do szkół z naszego terenu.

– Turniej mini piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych klas I-IV – eliminacje gminne do turnieju im. Marka Procyszyna

– Turawskie Biegi Przełajowe organizowane są wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową w Turawie. W tym roku odbyła się już XIX edycja biegów, podczas których udział wzięli uczniowie oraz dorośli spoza naszej gminy.

– Olimpiada przedszkolaków organizowana jest wspólnie z przedszkolami z terenu naszej gminy. W tym roku odbyła się IV edycja olimpiady, którą tradycyjnie rozpoczyna zapalenie znicza olimpijskiego.

– „Talentiada” organizowana jest wspólnie z GOSDiM-em Turawa. Jest to Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu naszej gminy. W tym roku odbyła się VI edycja turnieju.

– Po raz pierwszy na Jeziorze Dużym odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Katamaranów TOPCAT Catamaran CUP 2018. Z uwagi na fakt, iż są to zawody wysoko punktowane w Pucharze Europy światowej organizacji ITCA (International Topcat Class Association) na starcie pojawiło się wielu utytułowanych zawodników z kraju i z zagranicy.

– Regaty o Puchar Wójta Gminy Turawa, Puchar Śląska w klasie Omega Standard zorganizowane zostały przy współpracy z Jacht Klubem Opolskim na Jeziorze Dużym.

– Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Turawa

– Puchar Wójta w Piłce Nożnej Seniorów organizowany jest wspólnie z LZS-ami. W turnieju rywalizują grupy sportowe z terenu naszej gminy.

– Turniej piłkarski drużyn młodzieżowych o Puchar Wójta Gminy Turawa również organizowany jest wspólnie z LZS-ami. W turnieju rywalizują młodzieżowe grupy z terenu naszej gminy.

– Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Grand Prix Polski Teamów „Sandacz Turawy 2018” odbędą się w dniach 14-16.09.2018r. Wójt Gminy Turawa objął zawody patronatem honorowym.

– Marsz Niepodległości organizowany jest 11 listopada. Jest to impreza sportowa w formie Nordic Walking, której organizatorem jest Gmina Turawa. Impreza jest otwarta i mogą w niej wziąć udział zarówno ci najmłodsi jak i ci najstarsi. Uczestnicy marszu mają do pokonania wyznaczoną trasę.

– Imprezy rekreacyjno sportowe organizowane przez urząd gminy odbywające się na terenie boiska przy Jeziorze Średnim, takie jak piknik rodzinny „Powitanie Lata” – w tym roku odbyła się po raz czwarty. W czasie imprezy prowadzone są liczne działania o charakterze profilaktycznym, promujące bezpieczeństwo nad wodą i trzeźwość kierowców. Ponadto na terenie tym firmy zewnętrzne organizują pikniki dla turystów ze strefami fitness oraz licznymi konkurencjami sprawnościowymi. Kolejną imprezą był tegoroczny piknik ekologiczny, w czasie którego prowadzone były gry i zabawy uczące segregacji odpadów. Tereny te wybierają też corocznie studenci organizując w Turawie jeden dzień w czasie Piastonaliów.

– W tym roku został zorganizowany konkurs dla właścicieli ośrodków wypoczynkowych na najlepiej zagospodarowany teren wokół obiektu. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i infrastruktury.

– Konkurs „Turawskie Ogrody” to cykliczne już przedsięwzięcie zachęcające mieszkańców gminy Turawa do zagospodarowywania przydomowych terenów co poprawiać ma wizerunek naszych sołectw.

– Ponadto Gmina Turawa wspiera lokalnych sportowców, np. Marka Muchę z Osowca, który w tym roku został Mistrzem Europy w rzucie oszczepem w swojej kategorii wiekowej (do lat 18).

– Organizowane są również Dni Seniora oraz wspierane są działania aktywizujące osoby w wieku senioralnym, takie jak Olimpiada seniorów, czy też gimnastyka dla seniorów i inne tym podbne.