Informacja prasowa, 22.08.2018 r.

21 sierpnia zarejestrowano Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Ten największy w województwie opolskim obywatelski Komitet wystawi kandydatów w 34 gminach, 7 powiatach oraz 4 okręgach sejmikowych. “Opolskie! Wspólna sprawa” z takim hasłem komitet prowadzić będzie swoją kampanię w tegorocznych wyborach samorządowych.

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka (KWW Mniejszość Niemiecka), to komitet tworzony przez obywateli, dla których nasz region – opolskie – to wspólna sprawa. W jego skład wchodzi 21, wywodzących się z Mniejszości Niemieckiej, działaczy i społeczników. Funkcję pełnomocnika wyborczego pełni Rafał Bartek, Andrzej Klama pełni funkcję pełnomocnika finansowego.

Zarówno członkowie komitetu jak i kandydaci to ludzie, którzy od lat pracują dla regionu, rozmawiają z mieszkańcami, z sukcesem przeprowadzają remonty dróg, budynków, realizują nowe inwestycje, zabiegają o inwestorów a tym samym o miejsca pracy. To ludzie, którzy z szacunkiem traktują historię Śląska Opolskiego.

KWW Mniejszość Niemiecka jako nadrzędny cel stawia sobie dbałość o rozwój województwa opolskiego jako regionu otwartego, zamieszkanego przez ludzi z szerokimi kompetencjami. Do tegorocznych wyborów idzie z hasłem „Opolskie wspólna sprawa”. Kandydaci czują się reprezentantami swoich środowisk w których mieszkają, działają i gdzie pracują na rzecz wszystkich mieszkańców, ponad podziałami politycznymi. Mniejszość Niemiecka jest komitetem, którego cele na rzecz dobra regionu łączą a nie dzielą mieszkańców. Dla którego po prostu Opolskie to wspólna sprawa.

Dla KWW Mniejszość Niemiecka województwo opolskie to miejsce w którym na pierwszym miejscu jest zdrowa rodzina, w której rodzice mają stałą pracę, zarabiają godne pieniądze i mają czas dla swoich pociech. Dzieci mają możliwość zdobywania wykształcenia na najwyższym poziomie, a przede wszystkim rozwijania umiejętności językowych, ponieważ to język niemiecki jest najważniejszym atutem – zarówno gospodarczym jak i kulturowym – tego regionu. To miejsce otwarte dla innowacji, ale wspierające swoje lokalne produkty, czy lokalne firmy, oferując im łatwy start i wspierając w inwestycjach i promocji. To miejsce gdzie dbamy o naturę i zapobiegamy zanieczyszczeniom środowiska dla dobra naszych dzieci i wnuków. To miejsce gdzie dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy rozwijają swoje potencjały, mają możliwość z sukcesem angażować się społecznie, a swój wolny czas spędzają aktywnie, zwiedzając, jeżdżąc na rowerze po niezliczonych ścieżkach rowerowych czy spływając kajakami. To miejsce gdzie wszystkim mieszkańcom dobrze się żyje. O takie miejsce kandydaci KWW Mniejszość Niemiecka będą zabiegać przez kolejną kadencję.

Kandydatami nr 1 do sejmiku są: w okręgu nr 1 Miasto Opole i powiat opolski Rafał Bartek, okręg nr 2 powiat namysłowski, kluczborski i oleski Herbert Czaja, okręg nr 3 powiat głubczycki, krapkowicki i prudnicki Zuzanna Donath-Kasiura, okręg nr 4 powiat kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki Roman Kolek.

Film: Wochenblatt.pl