– Zdecydowanie mamy już na Opolszczyźnie rynek pracownika. Pracodawcy skarżą się na brak fachowców, przede wszystkim tych związanych z szeroko rozumianym rzemiosłem. Bardzo liczymy na to, że reforma oświaty, która przedłuża kształcenie zawodowe o rok, poprawi sytuację – mówił w „Poglądach i osadach” Tomasz Kandziora, dyrektor Izby Gospodarczej Śląsk i nowy przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dodając, że rada ma kompetencje w zakresie opiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego otwieranych w szkołach regionu. Dla naszego gościa dowodem na rosnące zapotrzebowanie na pracowników jest rosnąca bardzo szybko liczba pracowników z Ukrainy, którzy przyjeżdżają na Opolszczyznę.

Źródło: Radio Opole