Neujahahrstreffen der Vertreter der DMi (DFK Gemeindevorsitzende und Selbstverwaltungsvertreter) in Chrzumtchütz am 9. Januar 2017

Sehr geehrte Frau Konsulin, Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sehr geehrter Herr VdG Präsident, Sehr geehrter Herr Marschall, Sehr geehrte Landräte, Bürgermeister, Ratsmitglieder, Vorsitzende der Gemeindevorstände der SKGD im Oppelner Schlesien, Sehr geehrte Vertreter von Partnerorganisationen, Liebe Freunde

Wir stehen nun am Anfang des neuen Jahres. Bevor wir uns aber Gedanken über das neue Jahr machen, wollen wir uns doch einen kurzen Rückblick in das Jahr 2016 leisten.

Das Jahr 2016 wurde aus der Sicht der deutschen Minderheit ganz klar von einem Ereignis überschattet, dessen folgen wir noch heute spüren und auch in der Zukunft spüren werden. Jak Państwo się domyślacie chodzi o powiększenie miasta Opola, o obecnie trwającą głodówkę i o fakt, że po raz w pierwszy w naszej historii po 1989 roku realnie nabyte prawa mniejszościowe zostały mniejszości zabrane (prawo do tablic dwujęzycznych, do języka pomocniczego, możliwość realnej partycypacji w życiu społecznym swej miejscowości, gminy, swego Heimatu). Zanim jednak przejdę do zgłębienia tego tematu chciałbym mimo wszystko w pierwszej kolejności odwołać się do tych wszystkich wydarzeń, które również w 2016 roku wypełniły nasze DFK, nasze lokalne społeczności życiem.

Das Jahr 2016 war voller Ereignisse, hier möchte ich nur ein paar hervorheben:

 1. Wir sind nach wie vor aktiv in 330 DFK Ortsgruppen.
 2. Offiziel hatten wir am 31.12.2015 40268 Mitglieder, davon 31712 zahlende Mitglieder (wie sie wissen werden einige, vor allem ältere Mitgieder von der Pflicht der Beitragszahlung befreit).
 3. 2016 gab es den Deutschunterricht an 422 Schulen in der Woiwodschaft Oppeln (dazu kommen dann noch paar Schulen in dem Kreis Lublinitz).
 4. In ca. 200 Pfarreien werden Messen in der deutschen Sprache abgehalten, auch wenn wir uns hier eine viel größere Regelmäßigkeit wünschen würden.
 5. Odbyły sie kolejne Olimpiady, konkursy: języka niemieckiego, wiedzy o mniejszośći niemeickej, recytatorski.
 6. Miały miejsce kolejne pielgrzymki mniejszości niemieckiej- Góra świętej Anny, Maria Hilf, ale też i Wambierzyce, Bardo z udziałem naszych członków.
 7. Zum ersten Mal seit vielen Jahren haben wir auch ein Schulbuch für die Kinder der Deutschen Minderheit NIKO 1 – erst einmal ist es nur ein Schulbuch für die Erstklässler und leider in unsere Woiwodschaft ist er noch immer nicht an den Schulen, obwohl das Schulbuch schon seit einem Monat in Oppelner Kuratorium liegt!
 8. 2016 haben wir auch 25 Jahre des VdG und des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages gefeiert.
 9. Zum 25. Mal fand im November in Walzen die Übersicht der Gesanggruppen und der Chöre der deutschen Minderheit statt.
 10. Im Herbst fanden die 13. Deutschen Kulturtage im Oppelner Schlesien statt.
 11. Weitere Miro deutsche Fußballschulen sind gegründet worden (Leschnitz, Groß Strelitz, und offiziel schon Anfang 2017 in Lohnau) Insgesamt haben wir mittlerweile 9 Fußballschulen, mit 25 Gruppen und ca. 350 Kindern.
 12. Deutschkurse für Erwachsene wurden in neuer Form mit großem Erfolg angeboten (28 Deutschkurse wurden durchgeführt, davon 24 im Herbst in der neuen Rekrutierungsform).
 13. 144 Kulturprojekte aus den Mitteln des Konsulats (AA) (Fördersumme von 431.480 PLN) und 380 Konsolidierungsprojekte aus den Mitteln des BMI sind unterstützt worden
 14. Wir haben 58 Kulturgruppen, mit denen wir zum ersten Mal Verträge geschlossen haben, aus den Mitteln des polnischen Innenministeriums unterstützt (180.000 PLN).
 15. Dank der Unterstützung aus den Selbstverwaltungen haben 23 Projekte Unterstützung in der Gesamtsumme von 178.620 PLN bekommen.
 16. Es fanden 100 Samstagskurse statt (im Frühjahr 47 und im Herbst 53).
 17. Es fanden 7. Sprechstunden des Vorsitzenden in den Gemeinden (1. Łubniany 15.02, 2. Lasowice Wielkie 7.04, Izbicko 9.05, Bierawa 13.06, Gorzów Śląski 23.08, Pawłowiczki 26.09, Dobrzeń Wielki 29.11).

Wielkim sukcesem roku 2016 był również fakt, iż po wielu latach przerwy nasza podstawowa działalność była znowu finansowana z bieżących środków budżetu niemieckiego a nie ze środków tzw. „Rückflussmitel” Fundacji Rozwoju Śląska, które jak wiemy w ostatnich latach mocno „topniały”. Do tego oczywiście dochodzą środki polskiego ministerstwa i środki konsulatu, które były utrzymane na podobnym poziomie jak 2015 roku.

Widzimy więc, ze rok 2016 należał podobnie do bardzo aktywnych jeżeli chodzi o aktywność naszych członków, naszych DFK ale i jeżeli chodzi o aktywność Zarządu Wojewódzkiego czy też pracowników biura TSKN. Mimo to, te wszystkie wydarzenia pozytywne pozostawały niejako w cieniu wydarzeń politycznych z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Mimo pozytywnego spotkania z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą (26.04.2016) i mimo naszej aktywności na poziomie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości sprawa Opola i sposobu jak potraktowano i traktuje się nadal społeczeństwo, mieszkańców podopolskich gmin, w tym również członków mniejszości niemieckiej daje wiele do myślenia i nie napawa optymizmem. Warto przy tym podkreślić, że my jako Mniejszość-jako TSKN wykorzystaliśmy wszystkie nam dostępne środki prawne aby się od tej jakże krzywdzącej ale przede wszystkim łamiącej prawa mniejszościowe decyzji odwołać. Rządzący pozostali na nasze apele, postulaty głusi. Podjęli decyzje ponad głowami ludzi, bez poszanowania praw mniejszościowych, które w Polsce funkcjonują. Naszym zadaniem pozostaje jednak wyciąganie z takich „gorzkich lekcji” nauki na przyszłość. W wielu miejscach bowiem ta sprawa w sposób dobitny obnażyła również nasze słabości- każdy z naszych działaczy i samorządowców musi sobie dzisiaj zadać pytanie czy zrobił w tej kwestii wszystko co mógł. Czy wystarczająco komunikował swoje działania? Czy nie wypierał się przy tym swego związku z mniejszością? Chciałbym w tym miejscu wyrazić mój wielki szacunek dla protestujących a obecnie głodujących mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. To ich determinacja najbardziej obnażyła kulisy całego procesu, to ich determinacja zmusiła wielu polityków, którzy wcześniej stali gdzieś z boku tego tematu do określenia się czy rzeczywiście są za tym aby szanować demokrację rozumianą jako poszanowanie głosu społeczeństwa czy też nie.

Bei der Gelegenheit haben wir aber auch zu spüren bekommen wie sehr antideutsch diese Prozedur und nicht nur verlaufen ist. Die Aussagen der Vertreter der Stadtverwaltung aber vor allem des stellvertretenden Justizministers, konnten diesbezüglich nicht eindeutiger sein. Und gerade deshalb, aber nicht nur aus diesem Grund müssen wir zusammenhalten, müssen wir uns gemeinsam stärken, gerade deshalb sollten wir noch mehr acht darauf geben unsere Kultur und Sprache zu pflegen! Denn nichts ist uns für die Ewigkeit gegeben, auch die Demokratie nicht! Wir können und sollen nicht den Kopf in den Sand stecken, nur weil der Eindruck erweckt wird, dass es manche der regierenden Politiker gerne so wollen, denn wenn wir dieses tun, dann geben wir uns selber auf, und geben wir auch den Nachlas unsere Väter und Vorfahren auf. 2017 wird für uns also ein weiteres Jahr der Prüfung sein, eine Prüfung die wir bestehen müssen und wir werden die auch bestehen! Weil wir gerade eine heimatverbundene Gemeinschaft sind! Uns liegt das Schicksal diese Erde am meisten am Herzen, weil wir hier tief verwurzelt sind. Wir müssen uns aber auch 2017 neue Ziele setzten:

 1. Die neuen Medien, die oft für immer Menschen, die einzige Informationsquelle sind viel besser nutzen! Diese sehe ich nicht nur als Aufgabe für unsere Mediengesellschaft, aber auch für die Menschen die in der Öffentlichkeit aktiv sind (Bürgermeister, Stadt-und Gemeinderäte, DFK Ortsgruppen).
 2. In der Öffentlichkeit selbstbewusster auftreten- keine andere Organisation in der Woiwodschaft macht so viele Projekte wie die SKGD und keine andere schreibt so wenig drüber (in der regionalen Zeitungen, auf den Internetseiten der Gemeinden, im Wochenblatt, in der Heimat, auf der Internetseite der SKGD, des VdG).
 3. Deutschkenntnisse weiter verbessern. Die Deutschkurse wurden neu belebt, aber diese Tendenz gilt es jetzt beizubehalten. Die Menschen dazu anregen an den Kursen teilzunehmen.
 4. Sich schon jetzt auf die Selbstverwaltungswahlen 2018 vorzubereiten. Schon jetzt nach geeigneten Kandidaten für Gemeinde, Kreis und Sejmik sich umschauen.
 5. Bei der Bildungsreform darauf Acht geben, dass der Deutschunterricht an den Kindergärten und an den Schulen nicht zu Schaden kommt. Machen sie sich auch Gedanken darüber, ob man die Reform nicht dazu nutzen kann an der einen oder anderen Stelle etwas zu verbessern, z. B. durch Einführung des zweisprachigen Unterrichts.
 6. Bundestagswahlen im Herbst 2017! Auch für uns sind die Wahlen wichtig und wir haben die Möglichkeit uns auch an den Wahlen aktiv zu beteiligen.
 7. Reformationsjahr- 500 Jahre nach der Reformation- dieses gibt auch die Möglichkeit sich die Seelsorge der deutschen in Polen näher anzuschauen.
 8. Ich werde auch meine Begegnungen vor Ort (die Sprechstunden des Vorsitzenden in den Gemeinden) auch 2017 fortsetzten, denn die haben mir persönlich sehr viel gegeben.

Zum Schluss möchte ich Ihnen trotz allem negativen und all den was uns im letzten Jahr und am Anfang dieses Jahres sehr nachdenklich machte ein gutes, gesegnetes, gesundes und auch erfolgreiches Jahr 2017 wünschen! Bleiben sie offen, lassen sie sich von der Außenwelt nicht zu sehr beeinflussen und vertrauen sie auf die Werte die für uns nicht nur als schlesische Deutsche aber vor allem als Christen wichtig sind.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit