W tym tygodniu odbędzie się pierwsze tegoroczne posiedzenie Sejmu, które będzie miało bardzo napięty program, m.in. z powodu pracy nad budżetem na 2016 rok. Dodatkowo planowane jest pierwsze czytanie projektu nowelizacji o prokuraturze. A zatem na tapecie pojawi się temat, o którym już wcześniej dość głośno było w mediach, a chodzi o chęć powrotu rządu do sytuacji z 2005 roku. Wtedy to minister Zbigniew Ziobro pełnił zarówno funkcję ministra konstytucyjnego, jak i prokuratora generalnego. I tu rodzi się pytanie, czy wracamy do starego i jak w ogóle ten system prokuratorski będzie funkcjonował.
W tym tygodniu będziemy mieli również pierwsze posiedzenie merytoryczne dotyczące Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, podczas którego określaliśmy swoje zadania na pierwsze półrocze bieżącego roku. Będzie to także istotny i ważny moment, ponieważ pierwszy raz Komisja będzie miała kontakt z podsekretarzem stanu, czyli wiceministrem, który odpowiedzialny jest za funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Dlatego jestem przekonany, że kilka kwestii o charakterze zasadniczym będzie podjętych, przynajmniej tak powinno być.
No i trzecia rzecz, też niezwykle istotna ¬– powróci temat obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Będzie to pierwsze czytanie dokumentu, który przedstawi profesor Zbigniew Kadłubek, a dotyczy narodowości śląskiej. Jestem przekonany, że wokół tego tematu też będzie gorąco i wiele, wiele dyskusji. A zatem tydzień zapowiada się bardzo pracowity i pełen wrażeń, a trwać będzie od wczesnego rana w środę do późnych godzin wieczornych w piątek, zapewne nie pomylę się, jeśli dodam, że z zarwaniem nocy.

Notował Krzysztof Świerc

Direkt aus dem Sejm

Eine spannende Woche

Der Sejm tritt diese Woche zu seiner ersten Sitzung dieses Jahres zusammen. Das Programm ist sehr umfangreich, da jetzt u.a. am Haushalt 2016 gearbeitet wird. Hinzu kommt eine erste Lesung des Novellierungsentwurfs zum Staatsanwaltschaftsgesetz. Es kommt somit ein Thema aufs Tapet, über das die Medien schon vorher recht umfassend berichteten. Es geht um eine gewollte Rückkehr der Regierung zu Umständen des Jahres 2005. Damals fungierte Zbigniew Ziobro als Verfassungsminister und zugleich als Generalstaatsanwalt. Hier stellt sich die Frage: Ist dies eine Rückkehr zum Alten und wie soll dieses Staatsanwaltschaftssystem überhaupt funktionieren?

Ebenfalls in dieser Woche gibt es eine erste Schwerpunktsitzung des Ausschusses für nationale und ethnische Minderheiten. Dabei wollen wir unsere Aufgaben für das erste Halbjahr definieren. Auch das ist ein wesentlicher Moment, denn erstmals tritt der Minderheitenausschuss dabei in Kontakt mit dem Unterstaatssekretär, der für die nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen zuständig ist. Ich bin mir daher sicher, dass dabei einige grundsätzliche Fragen zur Sprache kommen werden, auf jeden Fall müsste es so sein.

Und ein dritter, ebenfalls sehr wichtiger Punkt: Es kommt ein bürgerlicher Novellierungsentwurf zum Minderheitengesetz nun wieder auf die Agenda. Es handelt sich um die erste Lesung eines Dokuments zum Thema schlesische Nationalität, das von Professor Zbigniew Kadłubek vorgestellt werden soll. Auch dieses Thema ist sicherlich ein heißes Eisen, das für viele Diskussionen sorgen wird. Die Woche lässt sich also sehr arbeitsreich und spannend an, von frühmorgens am Mittwoch bis in die späten Abendstunden am Freitag. Und ich liege wohl nicht falsch, wenn ich sage, dass wir uns dabei auch manch eine Nacht werden um die Ohren schlagen müssen.