Przedstawiamy kolejny spot wyborczy – tym razem dedykujemy go przedsiębiorcom.

Cytując za programem:

Nowoczesna przedsiębiorczość!

Wiemy, jak ważne dla młodego człowieka jest poczucie stabilności i posiadania perspektyw rozwoju. Dzisiejszy rynek pracy wymaga dużej mobilności i umiejętności adaptacyjnych. Dlatego ważne jest, aby wspierać przedsiębiorczość młodych m.in. poprzez tworzenie tzw. inkubatorów przedsiębiorczości rozsianych po regionie, poprzez doradztwo technologiczne i ekonomiczne, organizację giełd kooperacyjnych dla tzw. start-upów. Jako Mniejszość Niemiecka wspieramy tę aktywność poprzez atrakcyjną ofertę pożyczkową i dotacyjną dla przedsiębiorców. Musimy też pamiętać, że aktualnie działalność przedsiębiorców z naszego regionu cechuje wysoki poziom działania i duża aktywność na rynku. Będziemy ponadto nadal podejmować działania mające na celu wsparcie i pomoc w rozwoju także tych firm, które aktualnie w region inwestują.