Szanowni Państwo prezentujemy Państwu kolejny spot wyborczy KWW Mniejszość Niemiecka. Tym razem spoty zadedykowaliśmy młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się i podawania spotu dalej! Dziękujemy!

Inwestycja w młodych – inwestycją w region!

Do najważniejszych wyzwań politycznych najbliższych lat w regionie należy troska o to, aby młodzi ludzie chcieli tutaj się rozwijać i zakładać rodziny. Aby tak się mogło stać, młode pokolenie potrzebuje nie tylko perspektyw rozwojowych, ale przede wszystkim stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Jako Mniejszość Niemiecka zabiegamy o to, aby do regionu ściągać kolejnych inwestorów oferujących nowe miejsca pracy i dobre warunki płacowe. Zabiegamy o podnoszenie jakości edukacji w naszym regionie, w tym szczególnie kształcenia językowego. Kompetencje językowe mieszkańców województwa opolskiego są obecnie gwarantem pozyskiwania nowych inwestorów, zainteresowanych zatrudnianiem głównie niemieckojęzycznych kadr. Nowe inicjatywy Mniejszości Niemieckiej, takie jak kursy sobotnie dla dzieci czy niemieckojęzyczne szkółki piłkarskie, nie tylko podnoszą prestiż języka wśród młodego pokolenia, ale dają również nowe perspektywy zawodowe młodym sportowcom znającym język. Za pośrednictwem nowo otwartego Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska i poprzez firmy tam usytuowane oferujemy osobom powracającym z zagranicy wszechstronne wsparcie doradcze i adaptacyjne (w tym socjalne i zdrowotne). Nasza pomoc kierowana jest również do tych, którzy rozważają osiedlenie się w naszym regionie. Będziemy się starać o stworzenie systemu zachęcającego do powrotu do naszego regionu tych mieszkańców naszego regionu, którzy kiedyś go opuścili, zaś obecnie, po zebraniu doświadczeń i zgromadzeniu kapitału, pragną połączyć swoje dalsze życie z tzw. powrotem do korzeni.