W konferencji prasowej udział wzięli kandydaci: Ryszard Galla, Zuzanna Donath-Kasiura, Irena Weber oraz Róża Malik.

Od lat walczymy o przywrócenie żeglowności Odry. Postulujemy, aby nasza opolska rzeka była również lepiej wykorzystywana do celów turystycznych – tak jak się to powszechnie dzieje na rzekach w Niemczech. Za istotne w tym zakresie działań uważamy ponadto kwestię sprawnego wykorzystania modernizowanych linii kolejowych, jak również dalszy rozwój infrastruktury kolejowej poprzez jej rozbudowę i unowocześnienie. Podkreślić należy, że spora część mieszkańców naszego regionu pracuje za granicą, z czym wiąże się konieczność regularnego dojazdu do miejsca zatrudnienia i powrotu do domu. Ważne jest, aby również komunikacja i transport związane z tą dziedziną życia odbywały się zgodnie ze wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.

Odra szansą na rozwój

Rzeka Odra przepływająca przez nasz region w ostatnich latach kojarzona jest głównie
z zagrożeniami, jakie ze sobą niesie w przypadku powodzi. Tymczasem – co pokazuje historia europejskich doświadczeń – rzeka może stanowić motor napędowy regionu. Dlatego też jako Mniejszość Niemiecka zabiegamy z jednej strony o rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej jako elementu zapewniającego poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom regionu (np. Gmina Bierawa), a z drugiej strony o przywrócenie pełnej żeglowności Odry i – co za tym idzie – o przeniesienie części transportu drogowego (ciężkiego) na transport rzeczny, co stanowi gwarancję rozwoju gospodarczego. Staramy się również o rozwój nadodrzańskiej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, co stworzy z pewnością nowe możliwości spędzenia wolnego czasu, ale również zapewni nowe miejsca pracy. Przy działaniach związanych z lepszym wykorzystaniem zasobów największej rzeki w regionie pamiętamy również o spójnym rozwoju uwzględniającym mniejsze rzeki
i jeziora, tak aby rozwiązania te (szczególnie w kontekście turystycznym) miały charakter kompleksowy. Problem ten wymaga dobrej współpracy z Niemcami, gdyż Odra mogłaby być skomunikowana z ogromnym obszarem niemieckiego transportu, zyskując dostępem także do Morza Północnego.

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zainteresowani są problematyką poprawy zagospodarowania Odry i jej dorzecza. Celem powołania Zespołu jest praca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego terenów nadodrzańskich oraz podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Odry i jej dorzecza. Poseł Ryszard Galla jest inicjatorem powołania zespołu. Dzięki działaniom posła zapewniono 509 mln zł na realizację inwestycji w środkowej części Odry czy też zwiększono o 20 mln złotych budżet na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na Odrze.