Szanowni Państwo,

prezentujemy kolejny spot wyborczy KWW Mniejszość Niemiecka

Mocna rodzina ostoją społeczeństwa
Fundamentem naszego społeczeństwa jest małżeństwo i rodzina – są to filary społecznego życia, które jako Mniejszość Niemiecka chcemy wzmacniać. Więzi rodzinne podtrzymywane są i pielęgnowane przez wiele dekad, odpowiedzialność za rodzinę ma więc charakter międzygeneracyjny.

Rodzina potrzebuje stabilności i czasu, dlatego ważne jest, aby polityka tworzyła odpowiednią przestrzeń dla tej jednostki społecznej. Wiemy, że rozłąka z przyczyn ekonomicznych jest dla wielu rodzin stałym elementem życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego też będziemy w dalszym ciągu zabiegać o to, aby w naszym regionie tworzyć jak najwięcej nowych miejsc pracy, z drugiej strony będziemy budować i tworzyć infrastrukturę, tak aby migracja podejmowana z konieczności była jak najmniej uciążliwa (nowe drogi, lepsze połączenia kolejowe, lepsza infrastruktura turystyczno-rozrywkowa dla rodzin w regionie). Dla tych, którzy zdecydują się powrócić na opolską ziemię na stałe, stworzymy tzw. centrum wsparcia powrotów, w którym będzie można uzyskać szeroko zakrojoną pomoc w procesie odnajdywania się w nowych realiach. Nie wyobrażamy sobie osiągnięcia tych celów bez współdziałania z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, które są aktywne na tym obszarze.
Innym ważnym aspektem życia rodzinnego jest możliwość powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Jednym z podstawowych warunków takiego powrotu jest możliwość sfinansowania pobytu dziecka w żłobku czy przedszkolu. W tym celu już dziś dbamy o szeroką dostępność do sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych. Będziemy również zabiegać o to, aby opieka w tych jednostkach była na najwyższym poziomie i uwzględniała zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa. Stale współpracujemy także z instytucjami wspierającymi rodzinę, takimi jak ośrodki pomocy społecznej, poradnie rodzinne czy kościół.